Кои сме ние

Ние произвеждаме висок клас обзавеждане за домове, офиси и хотели.

25
години опит
2 000
кв. метра фабрика
2 000
реализирани проекта
300 хил.
кв.м обзаведени интериори

Euromebel

Евромебел е водещ производител на висококачествени поръчкови мебели по индивидуален проект. Фабриката ни е базирана в гр. София и е оборудвана с най-ново поколение цифрови машини, които позволяват завършен цикъл на производство. Фирмата е основана през 1994 година. Зад гърба си имаме хиляди доволни клиенти и завършени проекти. Високото ниво на нашата работа е резултат от труда на екипите ни от опитни дизайнери, инженери, мебелни специалисти и монтажници.

Успешно реализиран проект

Евромебел ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.002-0217 с Министерство на икономиката, за изпълнение на проект: „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА “ЕВРОМЕБЕЛ” ООД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ“. Проектът е финансиран по финансиран по оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие

ОБЩА ЦЕЛ

Общата цел настоящия проект е в съответствие с целите на ОПИК 2014-2020, схема BG16RFOP002-2.002 „развитие на управленския капацитет и растеж на МСП.“

РЕЗУЛТАТИ

– Въвеждане и прилагане на ефективни системи за управление и по този начин осигуряване на обективни гаранти за качество на продуктите, услугите и процесите, предлагани от дружеството на европейския и световен пазар;

– Въвеждане и прилагане на решения, осигуряващи оптимизиране на производствените разходи и подобряване организацията на ресурсите и бизнес процесите в дейността на дружеството;

– Въвеждане и прилагане на икт базирани системи и приложения за управление и организация на ресурсите, производствената дейност и основните бизнес процеси и по този начин увеличаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на предприятието.