Кои сме ние

Ние произвеждаме висок клас обзавеждане за домове, офиси и хотели.

25
години опит
2 000
кв. метра фабрика
2 000
реализирани проекта
300 хил.
кв.м обзаведени интериори

Euromebel

Евромебел е водещ производител на висококачествени поръчкови мебели по индивидуален проект. Фабриката ни е базирана в гр. София и е оборудвана с най-ново поколение цифрови машини, които позволяват завършен цикъл на производство. Фирмата е основана през 1994 година. Зад гърба си имаме хиляди доволни клиенти и завършени проекти. Високото ниво на нашата работа е резултат от труда на екипите ни от опитни дизайнери, инженери, мебелни специалисти и монтажници.

Успешно реализиран проект

Евромебел ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.002-0217 с Министерство на икономиката, за изпълнение на проект: „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА “ЕВРОМЕБЕЛ” ООД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ“. Проектът е финансиран по финансиран по оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие

ОБЩА ЦЕЛ

Общата цел настоящия проект е в съответствие с целите на ОПИК 2014-2020, схема BG16RFOP002-2.002 „развитие на управленския капацитет и растеж на МСП.“

РЕЗУЛТАТИ

– Въвеждане и прилагане на ефективни системи за управление и по този начин осигуряване на обективни гаранти за качество на продуктите, услугите и процесите, предлагани от дружеството на европейския и световен пазар;

– Въвеждане и прилагане на решения, осигуряващи оптимизиране на производствените разходи и подобряване организацията на ресурсите и бизнес процесите в дейността на дружеството;

– Въвеждане и прилагане на икт базирани системи и приложения за управление и организация на ресурсите, производствената дейност и основните бизнес процеси и по този начин увеличаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на предприятието.

Проект в изпълнение

Фирма “ЕВРОМЕБЕЛ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-RRP-3.004-2015-C01 по проект „Технологична модернизация в предприятието”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация”, финансиранa по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС.

Целта на настоящия проект е повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига чрез предоставените безвъзмездни средства, което кореспондира директно и с основната цел на настоящата процедура.

Общата стойност на проекта е 697 000.00 лв., от които 348 500.00 лв. са безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 348 500.00 лв. собствено съфинансиране.

Проектът стартира на 18.04.2023г. и е с продължителност 12 месеца.

Процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Вертикална CNC пробивно-фрезова машина с ЦПУ – 1 бр.
Обособена позиция 2: Орбитална машина за опаковане със стреч фолио чрез спираловидно фолиране посредством въртящ се пръстен – 1 бр.“.

Документацията може да изтеглите от тук.

Процедура "избор с публична покана"

Процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Кантослепваща машина (1 бр.)“.

Документацията може да изтеглите от тук.