ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

На първо място, вашата сигурност е изключително важна за нас. Вие ни гласувате доверие, използвайки услугите на Euromebel и ние ценим гласуваното доверие. Това означава, ние поставяме на първо място защитата на личните данни, които ни предоставяте.

Този документ описва начина, по който ние използваме и обработваме вашите лични данни, по възможно най-четим и ясен начин, за да не ви отегчи. Като допълнение, той ви дава информация как да се свържете с нас, в случай, че имате въпроси относно вашите лични данни. Ние ще бъдем доволни да сме ви от помощ.

Тази декларация за поверителност е приложима за всякакъв вид информация, която събираме чрез нашия сайт. Възможно е от време на време да внасяме поправки по Декларацията за поверителност. Ако държите на сигурността на своите данни, посещавайте тази страница редовно, за да сте в течение с обновяванията.

Кой обработва вашата информация и лични данни
Вашите лични данни се обработват от администратора на сайта Euromebel, а именно Евромебел ООД, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписвания, ЕИК: 130046887, седалище и адрес на управление: гр. Брезник 2360, ул. Владимир Заимов 3, което дружество е и администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните.

Вие можете да се свържете с нас, като ни изпратите имейл на адрес: myproject@euromebel.com или се свържете с нас на телефон +359 29624030. Адресът, на който можете да ни изпращате съобщения, е: гр. София 1528, ул. Поручик Христо Топракчиев No 10.


Какви лични данни събира Euromebel
Когато използвате нашите услуги, ние ви молим за определена информация от ваша страна. Това са ограничен кръг от лични данни, в това число: вашето име, ЕГН, имейл адрес, телефон и адрес.  Ние свеждаме до минимум личните данни на нашите потребители и клиенти, които събираме и обработваме – само до данни, които са адекватни и необходими за реализиране на целта, за която се обработват.


За какви цели се обработват вашите данни
Целите, за които обработваме вашите лични данни, са винаги конкретни и включват, между другото: споделяне с вас на нашия опит, събран в нашите е-Наръчници за Обзавеждане на Дома и в други наши разработки; изпращане на маркетингови материали относно дейността и услугите на Euromebel; изпълнение на нашите услуги и на задълженията ни по договора ни с вас.

Ние използваме вашите лични данни за връзка с вас и за да ви информиране за най-новите ни предложения и специални оферти. Ние използваме вашите данни за контакт, за да ви изпращаме новини относно продукти и услуги, свързани с нашата дейност. Можете да се откажете от тази маркетингова комуникация изключително бързо и лесно по всяко време – просто кликнете на линка „Отписване“, който ще откриете във всеки имейл, с който ви изпращаме маркетингови материали.

Може да възникнат случаи, в които да се свържем с вас посредством имейл, пощенски услуги, телефон или ви изпращаме текстово съобщение – начина, по който ще се свържем с вас зависи от данните за контакт, които вече сте споделили с нас. Това може да се дължи на различни причини, включително: отговор или обработване на ваши заявки, уточняване на детайли във връзка с изпълнение на услугите ни, изпълнение на задълженията ни по сключен с вас договор и др.

На какво основание обработваме и събираме вашите данни
За да обработим вашите данни, ние разчитаме на следните основни правни основания:
• Съгласие: Възможно е да разчитаме на вашето съгласие да използваме личната ви информация за определени маркетингови цели. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни пишете на е-мейл myproject@euromebel.com
• Изпълнение на договор: Използването на вашата информация може да бъде необходима за изпълнението на договора, който имате с нас.


За какъв срок обработваме и съхраняваме данните
Винаги съхраняваме личните ви данни за ограничен период от време, не по-дълъг от периода, необходим за реализиране на целите, за които данните се обработват. Когато обработваме данните ви във връзка с маркетингови цели, срокът е 2 години. Когато обработваме данни във връзка с изпълнение на договора ни за изработка, доставка и монтаж на мебели, срокът е 5 години, за да покрие срока на нашата търговска гаранция.


Споделяме ли вашите данни с трети страни
Ние предоставяме вашите данни само на наши бизнес партньори и подизпълнители, които са регистрирани и осъществяват своята търговска дейност на територията на Република България. Те ще ползват вашите данни само и единствено за целта, за която сте ги предоставили на нас – за маркетингови цели или за целите на изпълнение на договора ви с нас.

Вашите данни няма да се трансферират в трети страни, извън Европейския съюз.


Какви действия по съхраняване и защита на Вашите лични данни прилагаме
В съответствие с европейската регламентация за защита на личните данни ние съблюдаваме съответните процедури за предотвратяване на неупълномощен достъп до личните данни, както и злоупотребата с тях.

Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа.


Какви са вашите права като субекти на данните и какъв е редът за упражняването им
Вие имате богат избор от законови способи, чрез които да контролирате личните данни, които ни предоставяте да съхраняваме и обработваме. За повече информация, вижте нашите Правила за упражняване правата на субектите на лични данни.