EВРОМЕБЕЛ Е ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВИСОК КЛАС КОЛЕКЦИИ ОТ МЕБЕЛИ, ОТЛИЧАВАЩИ СЕ С КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН, КОИТО ОТРАЗЯВАТ СВЕТОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ. НАШИТЕ КОЛЕКЦИЯ СА ОБЕДИНЕНА ОТ ИДЕЯТА ЗА УНИВЕРСАЛЕН ИНТЕРИОР, ПОДХОДЯЩ ЗА МНОГО АРХИТЕКТУРНИ СИТУАЦИИ, В КОИТО МЕБЕЛИТЕ СА СТИЛИСТИЧНО СЪВМЕСТИМИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОВА СА СВОБОДНО СТОЯЩИ МЕБЕЛИ – ЛЕГЛА, ДИВАНИ, МАСИ И СТОЛОВЕ ИЛИ ИНТЕГРИРАНИ – КУХНИ, ГАРДЕРОБИ, ДРЕШНИЦИ, ЛАМПЕРИИ, ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ. ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАШИТЕ МЕБЕЛИ, СА ИНДИВИДУАЛНО ПОДБРАНИ, А МЕХАНИЗМИТЕ СА ПРЕМИНАЛИ ДЪЛЪГ ПЕРИОД НА ИЗПИТАНИЕ. ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА ВИСОКО НИВО НА КЛИЕНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ, ЕКСПЕРТНИ ТЕХНИЧЕСКИ И МОНТАЖНИ ЕКИПИ, КАКТО И НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИТЕ НИ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕЦИЗНОСТ. ИМАМЕ ВИСОКИ КРИТЕРИИ КЪМ НАШАТА РАБОТА, ЗАЩОТО Я ВЪРШИМ С ЖЕЛАНИЕ И СТАРАНИЕ И НИ СЕ ИСКА ДА ВДЪХНОВЯВАМЕ КЛИЕНТИТЕ СИ ДА БЪДАТ МОДЕРНИ, ИНТЕРЕСНИ И ИНДИВИДУАЛНИ В ЛИЧНОТО СИ ПРОСТРАНСТВО.ЕВРОМЕБЕЛ ООД СКЛЮЧИ ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.002-0217 С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА “ЕВРОМЕБЕЛ” ООД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ“. ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ПО ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.

ОБЩА ЦЕЛ
ОБЩАТА ЦЕЛ НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ОПИК 2014 2020, СХЕМА BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП.“

РЕЗУЛТАТИ
– ВЪВЕЖДАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПО ТОЗИ НАЧИН ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТИВНИ ГАРАНТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ И СВЕТОВЕН ПАЗАР;
– ВЪВЕЖДАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ОСИГУРЯВАЩИ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ И ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РЕСУРСИТЕ И БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
– ВЪВЕЖДАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ БАЗИРАНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ И ОСНОВНИТЕ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ И ПО ТОЗИ НАЧИН УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.